program


program
program {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż I, D. -u, Mc. programmie {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'założenia, cele i zapowiadana działalność w jakiejś dziedzinie lub jakiejś organizacji': {{/stl_7}}{{stl_10}}Program społeczny, gospodarczy, ekonomiczny. Program partii, związku, rządu. Nowoczesny, ambitny, liberalny program. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'chronologiczny plan czynności, zamierzeń': {{/stl_7}}{{stl_10}}Program pracy, zajęć. Mieć coś w programie dnia. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'obszerniejsze informacje na temat wystawianej sztuki lub odbywającego się koncertu, zwykle w formie drukowanej i przeznaczonej do rozpowszechniania; także: spis emitowanych w danym czasie audycji, programów, filmów': {{/stl_7}}{{stl_10}}Kupić program, gazetę z programem. Przeglądać, przeczytać program. Program teatralny, telewizyjny, radiowy. Program sesji, festiwalu. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_7}}'nadany lub zatwierdzony przez władze oświatowe zakres wiedzy i umiejętności, jakie nauczyciel ma realizować na danym etapie kształcenia': {{/stl_7}}{{stl_10}}Program szkoły średniej, języka polskiego, klasy drugiej. Uczyć zgodnie z programem nauczania. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}5. {{/stl_12}}{{stl_8}}inform. {{/stl_8}}{{stl_7}}'ciąg dyrektyw, rozkazów mających spowodować określone działanie komputera': {{/stl_7}}{{stl_10}}Program komputerowy. Przegrać, skopiować jakiś program. Uruchomić program. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}6. {{/stl_12}}{{stl_8}}pot. {{/stl_8}}{{stl_7}}'audycja, reportaż, dyskusja itp. w radiu lub w telewizji oprócz filmów fabularnych': {{/stl_7}}{{stl_10}}Program publicystyczny, satyryczny, edukacyjny. Oglądać ciekawy program. Prowadzić, nadawać programy. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}7. {{/stl_12}}{{stl_7}}'kanał telewizyjny, pasmo antenowe': {{/stl_7}}{{stl_10}}Program pierwszy, drugi. Mieć kilka programów. Przełączać programy. <fr. z. płac.> {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

 • Program — may refer to:* Program (management) * Program (The Animatrix), a short film in The Animatrix series * PROGRAM Initiative for Art and Architectural Collaborations, a project space in Berlin for art and architecture * Computer program * Program… …   Wikipedia

 • Program 33 — Logo de Program 33 Forme juridique société par actions simplifiée Siège social France …   Wikipédia en Français

 • Program — Pro gram, n. Same as {Programme}. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • program — /proh gram, greuhm/, n., v., programmed or programed, programming or programing. n. 1. a plan of action to accomplish a specified end: a school lunch program. 2. a plan or schedule of activities, procedures, etc., to be followed. 3. a radio or… …   Universalium

 • program — I. noun Etymology: French programme agenda, public notice, from Greek programma, from prographein to write before, from pro before + graphein to write more at carve Date: 1633 1. [Late Latin programma, from Greek] a public notice 2. a. a brief… …   New Collegiate Dictionary

 • program — computer program computer program n. a sequence of instructions, stored in any medium, that can be interpreted and executed by a computer; called most frequently a {program}. This term is used both for the written program (a document) and for its …   The Collaborative International Dictionary of English

 • program — 1. A formal set of procedures for conducting an activity. 2. An ordered list of instructions directing a computer to carry out a desired sequence of operations required to solve a problem. * * * pro·gram or chiefly Brit pro·gramme prō .gram, grəm …   Medical dictionary

 • Program 1 — Polskie Radio Program I (kurz PR1 oder Jedynka) ist das erste Programm des polnischen Rundfunks Polskie Radio. Es wird landesweit über UKW Frequenzen verbreitet und kann über die Langwellenfrequenz 225 kHz insbesondere in den Nachtstunden in ganz …   Deutsch Wikipedia

 • program — 1. noun /ˈpɹoʊɡɹæm,ˈpɹəʊɡɹam,ˈpɹoʊɡɹæm,ˈpɹoʊɡɹəm/ a) A set of structured activities. b) A leaflet listing information about a play, game or other activity. Syn: playbill, application 2. verb /ˈpɹoʊɡɹæm,ˈpɹəʊɡɹam,ˈpɹoʊɡɹæm,ˈpɹoʊɡɹəm/ …   Wiktionary

 • Program evaluation — is a formalized approach to studying the goals, processes, and impacts of projects, policies and programs. Program evaluation is used in the public and private sector and is taught in numerous universities. Evaluation became particularly relevant …   Wikipedia

 • Program Management — is the process of managing multiple ongoing inter dependent projects. An example would be that of designing, manufacturing and providing support infrastructure for an automobile manufacturer. This requires hundreds, or even thousands, of separate …   Wikipedia


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.